Ε.Ε: Αύξηση στα ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις φρούτων και λαχανικών

Ε.Ε: Αύξηση στα ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις φρούτων και λαχανικών

Σύμφωνα με πληροφορίες του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε  χθες,  πιθανές βελτιώσεις στη λειτουργία του συστήματος απόσυρσης για τα φρούτα και λαχανικά, στο πλαίσιο της λήψης  μέτρων στήριξης  για  μετριασμό του  αντικτύπου της κρίσης σε ορισμένους γεωργικούς τομείς.

Ειδικότερα,  προτείνεται  να αυξηθούν μερικά από τα ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις της αγοράς στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κανονισμού 543/2011, ο οποίος είναι στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις, τα ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις της αγοράς είναι τα εξής:

Ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις αγοράς

Ανώτατα ποσά στήριξης για τις αποσύρσεις αγοράς

Για τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα, προτείνεται να αυξηθούν τα ποσοστά για υποστήριξη από 30 έως 40% για δωρεάν διανομή και από 20 έως 30% για άλλους προορισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη, ειδικό Σύμβουλο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, η παραπάνω πρόταση ικανοποιεί το ένα σκέλος του αιτήματος περί αυξήσεως της τιμής απόσυρσης. “Αναμένουμε, με την οριστικοποίηση των αποφάσεων, ότι θα αυξηθούν και οι κατά κατηγορία ποσότητες  που, κατά την άποψή μας, είναι ανεπαρκείς και οι οποίες για το χρονικό διάστημα μέχρι 30/6/2017  ανέρχονται στο 30% αυτών που  ίσχυσαν κατά το προηγούμενο έτος“, αναφέρει ο κ. Πολυχρονάκης.