Αύξηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών μέσω γενετικών τροποποιήσεων

Αύξηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών μέσω γενετικών τροποποιήσεων

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γενετική μέθοδο με την οποία ενισχύουν τεχνητά τη φυσική διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, προσδοκούν ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα των φυτών και τις αποδόσεις των γεωργικών καλλιεργειών στο μέλλον.

Έχουν κατά καιρούς γίνει διάφορες προσπάθειες τεχνητής ή ενισχυμένης φωτοσύνθεσης, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο φέρνει πειστικά αποτελέσματα όχι στο εργαστήριο αλλά στο χωράφι.

Οι ερευνητές πέτυχαν να αυξήσουν μετά από τρεις εβδομάδες κατά 11% έως 14% τη φωτοσυνθετική ικανότητα και κατά 14% έως 20% τη βιομάζα, άρα την παραγωγικότητα των φυτών καπνού, των οποίων είχαν τροποποιηθεί γενετικά (με την εισαγωγή των κατάλληλων γονιδίων) τρεις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν το φυτό του καπνού, επειδή τροποποιείται εύκολα, αλλά στη συνέχεια θα δοκιμάσουν κάτι παρόμοιο και σε άλλα καλλιεργήσιμα φυτά.

Πηγή: ΣΚΑΪ