Αύξηση της παιδικής εργασίας – Περισσότερα από 100 εκατ. παιδιά συμμετέχουν σε γεωργικές εργασίες

Αύξηση της παιδικής εργασίας – Περισσότερα από 100 εκατ. παιδιά συμμετέχουν σε γεωργικές εργασίες

Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εργάζονται, στερούμενα τη χαρά της παιδικής ηλικίας, την εκπαίδευσή τους και πολλές φορές θέτωντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

Περίπου το 70% αυτών των παιδιών εργάζεται στη γεωργία (κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία ή υδατοκαλλιέργεια). Από το 2012 έως σήμερα 10 εκατ. επιπλέον παιδιά συμμετέχουν σε γεωργικές εργασίες, όπως ψεκασμούς, κοπή ξύλων, εκτροφή βοοειδών κλπ. με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ξεπερνάει τα 108 εκατ.

Παρακολουθήστε το βίντεο:

Παιδιά-σκλάβοι στην Αφρική εξαναγκάζονται να μαζεύουν τους κόκκους από τα κακαόδεντρα προκειμένου να παραχθεί η σοκολάτα για να εξαχθεί σε χώρες του δυτικού κόσμου.

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «The Chocolate Case»: