Αύξηση του ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ

Αύξηση του ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ

Αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ., από 4% σε 6%. Το ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης.

Η ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται, από το μήνα Σεπτέμβριο 2015.

Το ποσοστό 6% θα παρακρατηθεί από το μηνιαίο ποσό της σύνταξης Σεπτεμβρίου 2015. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων που έχουν ήδη χορηγηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 θα παρακρατηθούν από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2015.