Αύξηση ζημιών για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης-Περικοπές δαπανών και αναθεώρηση συμφωνιών

Αύξηση ζημιών για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης-Περικοπές δαπανών και αναθεώρηση συμφωνιών

Διεύρυνση ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε ο όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για τη δωδεκάμηνη χρήση 01/07/2013 έως 30/06/2014.

Το κόστος παραγωγής εκτοξεύθηκε σε 972 ευρώ τον τόνο, όταν η τιμή πώλησης της ζάχαρης το Φεβρουάριο του 2014 ήταν 840 ευρώ και τον Ιούνιο του 2014 περιορίστηκε στα 521 ευρώ τον τόνο. Πλέον, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καθίσταται κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου και όπως αναφέρουν οι ορκωτοί λογιστές η εταιρεία θα πρέπει να ενισχυθεί κεφαλαιακά.

Λόγω και της σφιχτής ταμιακής ρευστότητας του ομίλου, η διοίκηση κατήρτισε ταμιακό πρόγραμμα για τους επόμενους 12 μήνες βάσει του οποίου θα πρέπει να κινηθεί ο όμιλος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονται εκτός των άλλων, περικοπές δαπανών και αναθεώρηση συμφωνιών με συνεργάτες με στόχο την κατά το δυνατόν μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή των υποχρεώσεων

H εταιρεία υλοποιεί αυτό το διάστημα πρόγραμμα εξυγίανσης που ξεκίνησε με το προσωρινό κλείσιμο των μονάδων σε Ορεστιάδα και Σέρρες το περασμένο Καλοκαίρι και επικέντρωση της παραγωγής στο εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ΕΒΖ κατήλθε την περίοδο 2013 – 2014 στα 101,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 37,03%. Αντίστοιχα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών -μαζί με τις δύο θυγατρικές στη Σερβία- υποχώρησε κατά 22,57% στα 176,8 εκατ. ευρώ.

Στη μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την περσινή χρήση, συνέβαλαν η μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω των νέων συνθηκών του ανταγωνισμού και η κατάρρευσης της τιμής πώλησης της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά.

Ως εκ τούτου, το περιθώριο μικτού κέρδους της μητρικής της ΕΒΖ περιορίστηκε σε -9,33% έναντι 15,16% της προηγούμενης χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 4,09% έναντι 19,45% της περσινής χρήσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ebitda) της ΕΒΖ ήταν αρνητικό κατά 44,49 εκατ. έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον όμιλο ήταν ζημιές 33,385 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,078 εκατ. ευρώ.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 48,774 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,79 εκατ. ευρώ ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης ενώ οι καθαρές ζημιές του ομίλου εκτινάχθηκαν στα 49,9 εκατ. ευρώ από ζημίες 10,8 εκατ. ευρώ, της περσινής χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα προβλέψεων απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων ποσού 24,76 εκατ. ευρώ (προηγούμενη χρήση 14,23 εκατ. ευρώ) και της αξίας επενδυτικών ακινήτων 4,2 εκατ. ευρώ (προηγούμενη χρήση 2,6 εκατ. ευρώ).

Κώτσης Βασίλης, ΤΟ ΒΗΜΑ

Διαβάστε επίσης:

Τίτλοι τέλους για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στην Ελλάδα…

Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στην Ελλάδα: Ξαναγυρίσαμε στο 1960 ……