Αυξήθηκαν οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών σε γεωργία – κτηνοτροφία

Αυξήθηκαν οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών σε γεωργία – κτηνοτροφία

Αύξηση εμφάνισε ο δείκτης τιμών εισροών και εκροών σε γεωργία – κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο του 2017.

Συγκεκριμένα:

Ο δείκτης τιμών εισροών τον Απρίλιο του 2017, εμφάνισε αύξηση κατά 3,6% έναντι μείωσης κατά 3,2% τον Απρίλιο του 2016 σε σχέση με τον Απρίλιου του 2015.

Η αύξηση του δείκτη τιμών εισροών οφείλεται κυρίως:

  • στην αύξηση κατά 4,4 % των αναλώσιμων μέσων και συγκεκριμένα των ομάδων: ενέργεια, λιπαντικά και λιπάσματα.
  • στην αύξηση κατά 1,3 % του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και συγκεκριμένα στις μεταβολές των ομάδων: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Ο δείκτης τιμών εκροών τον Απρίλιο του 2017 αυξήθηκε κατά 4,3% έναντι μείωσης 6,2% τον Απρίλιο του 2016 σε σχέση με τον Απρίλιου του 2015.

Η αύξηση του δείκτη τιμών εκροών οφείλεται κυρίως:

  • στην αύξηση κατά 10,3% της φυτικής παραγωγής και συγκεκριμένα στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο.
  • στη μείωση κατά 2,8% της ζωικής παραγωγής και συγκεκριμένα των ομάδων: κρέατα, ζωικά προϊόντα.

Δείτε περισσότερα εδώ.