Αξιολόγηση και χαρακτηριστικά ποικιλιών κερασιάς

Κατεβάστε δωρεάν το σχετικό αρχείο

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» προχώρησε στην έκδοση, συλλεκτικού χαρακτήρα, με τίτλο: «Μονογραφία Ποικιλιών Κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων».

Στη εν λόγω μονογραφία παρουσιάζεται η αξιολόγηση και τα χαρακτηριστικά που εμφάνισαν οι ποικιλίες κερασιάς, που εγκαταστάθηκαν σε πειραματικές συλλογές στα αγροκτήματα του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων, των περιοχών Ναούσης και Σκύδρας, από το 1970 μέχρι το 2012.

Με τη μονογραφία αυτή γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν τα εξής:

  • Να γνωστοποιηθεί ένα μικρό μέρος του αφανούς, άγνωστου στο ευρύ κοινό, τεράστιου και σημαντικότατου έργου του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας και ευρύτερα του πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και νυν Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».
  • Να καλυφθεί, εν μέρει, το κενό που παρουσιάζει η χώρα μας, σε σύγκριση με τις προηγμένες δενδροκομικά χώρες, όπου η σύνταξη τέτοιου είδους Μονογραφιών είναι μια συνήθης πρακτική για όλα τα καλλιεργούμενα είδη.
  • Να τιμηθεί εμμέσως ο συνταξιούχος Ερευνητής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κ. Χατζηχαρίσης Ιωάννης, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό και εδραίωση της κερασοκαλλιέργειας στη χώρα μας, στον οποίο πιστώνεται ο κύριος όγκος των μακροχρόνιων εργασιών που παρουσιάζονται στην εν λόγω Μονογραφία.

Κατεβάστε τη μονογραφία σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.