ΠΑΡ.ΑΓ.Ο.

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Ετήσιο Δελτίο – Γενική αξιολόγηση για το έτος 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Ετήσιο Δελτίο 2016 – Γενική Αξιολόγηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 12ο – 3ου τριμήνου 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 12ο – 3ου τριμήνου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 11ο – 2ου τριμήνου 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 11ο – 2ου τριμήνου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 10ο – 1ου τριμήνου 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 10ο – 1ου τριμήνου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Ετήσιο Δελτίο – Γενική αξιολόγηση για το έτος 2015

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Ετήσιο Δελτίο 2015 – Γενική Αξιολόγηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 8ο – Απρίλιος 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 8ο – Απρίλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) Εξωτερικό Εμπόριο (Εξαγωγές – Εισαγωγές – …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 7ο – Μάρτιος 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 7ο – Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση Παραγωγικότητα …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 6ο – Φεβρουάριος 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 6ο – Φεβρουάριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) Εξωτερικό Εμπόριο (Εξαγωγές – Εισαγωγές – …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 5ο – Ιανουάριος 2016

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 5ο – Ιανουάριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση Παραγωγικότητα …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 4ο – Οκτώβριος 2015

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 4ο – Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) Εξωτερικό Εμπόριο (Εξαγωγές – Εισαγωγές – …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 3ο – Σεπτέμβριος 2015

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 3ο – Σεπτέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση Παραγωγικότητα …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 2ο – Αύγουστος 2015

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 2ο – Αύγουστος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Εξωτερικό Εμπόριο (Εξαγωγές – Εισαγωγές …

Περισσότερα »

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 1ο – Ιούλιος 2015

παραγο2

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ. Δελτίο 1ο – Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών) ΑΠΑ Απασχόληση Παραγωγικότητα …

Περισσότερα »