Δακοκτονία: Απολύτως ανεπαρκείς οι δολωματικοί ψεκασμοί

Δακοκτονία: Απολύτως ανεπαρκείς οι δολωματικοί ψεκασμοί

Στο πλαίσιο υλοποίησης του φετινού προγράμματος δακοκτονίας η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής επισημαίνει ότι για την ΠΕ Ηρακλείου οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς κρίνονται απολύτως ανεπαρκείς για τις περισσότερες περιοχές της, με βάση τους αναμενόμενους πληθυσμούς του εντόμου στις συνήθεις καιρικές συνθήκες.

Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία) που επικράτησαν μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόμου και αυτό διαπιστώνεται ήδη από τους πληθυσμούς που καταγράφονται στο εγκατεστημένο δίκτυο παγίδευσης, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ αυξημένοι.

Λόγω των παραπάνω οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται:

  • να επισκέπτονται τα ελαιόφυτά τους προκειμένου να ελέγχουν τη σωστή εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.
  • όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα.
  • να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ελαιόφυτα και τον ελαιόκαρπό τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν αστοχίες ή μειωμένη αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών, να μεριμνούν για την προστασία των ελαιοδέντρων τους από το δάκο χρησιμοποιώντας δικά τους μέσα (εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και ψεκαστικά μέσα) όπως κάνουν και για τους λοιπούς εχθρούς και παθογόνα της καλλιέργειάς τους
  • να συμβουλεύονται τους τεχνικούς συνεργάτες τους (γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας), προκειμένου να τους υποδεικνύεται (για την κάθε περίπτωση) η καταλληλότερη μέθοδος (ή και συνδυασμός μεθόδων) καταπολέμησης που θα πρέπει να είναι η/οι μέθοδος/οι που συνδυάζει/ουν την αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο προϊόν, το χρήστη και το περιβάλλον.
  • σε κάθε περίπτωση οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χωρίς άνεμο ή βροχή), ενημερώνοντας έγκαιρα τους περίοικους και τηρώντας υποχρεωτικά τις αποστάσεις από ειδικές περιοχές.
  • να παρακολουθούν τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Επισημαίνεται τέλος ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.