Επειδή οι ελαιώνες αυτοί είναι διάσπαρτοι μέσα στην ευρύτερη περιοχή...

Δακοκτονία και βιολογική ελαιοκαλλιέργεια

Για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2013 και για όσους έχουν εντάξει τα ελαιοπερίβολά τους βάσει των κανονισμών 2092/91 & 1257/99, στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Επειδή οι ελαιώνες αυτοί είναι διάσπαρτοι μέσα στην ευρύτερη περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, πρέπει μόνοι σας να προβείτε σε λήψη επιτρεπτών (συμβατών) μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς γιατί διαφορετικά θα έχετε μεγάλη δακοπροσβολή και τα ελαιοπερίβολα σας θα αποτελέσουν εστίες δάκου.

Για το λόγο αυτό πρέπει να σημειώσετε περιμετρικά και με εμφανή και ορατό τρόπο τα ελαιοπερίβολά σας ώστε να μην ψεκαστούν από τα επίγεια συνεργεία καταπολέμησης του δάκου. Επίσης πρέπει να ενημερώσετε τους τομεάρχες Γεωπόνους, Προέδρους Συν/σμων, αρχιεργάτες, ψεκαστές, ώστε να μην ψεκάσουν τα ελαιοπερίβολά σας.

Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε ότι βιολογική καλλιέργεια δεν σημαίνει εγκαταλελειμμένη γεωργία. Πρέπει τα ελαιοπερίβολα μεταξύ των άλλων καλλιεργητικών φροντίδων να είναι καθαρά από ζιζάνια και θάμνους. Τούτο επιβάλλεται επιπλέον και για λόγους αποφυγής πυρκαγιών.

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας