Δάκος και γλοιοσπόριο μείωσαν την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς

Δάκος και γλοιοσπόριο μείωσαν την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς

Παρά το γεγονός ότι, η συλλογή των επιτραπέζιων ελιών δεν έχει ακόμη τελειώσει για τις ποικιλίες “Κονσερβολιά” και “Καλαμάτα”, σύμφωνα με τον απολογισμό της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), η τρέχουσα ελαιοκομική περίοδος 2016/17 χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:

  • Αποθέματα αυξημένα πράσινων ελιών της ποικιλίας “Χαλκιδική”
  • Ηρτημένη εσοδεία εκτιμώμενη ως υπολειπόμενη των αναγκών της χώρας
  • Μεγάλο μέρος της ηρτημένης εσοδείας των ποικιλιών “Κονσερβολιά” και “Καλαμάτα”, όλων των περιφερειών παραγωγής προσβλήθηκε από το Δάκο, ενώ ο ηρτημένος ελαιόκαρπος των περιφερειών της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία – Άρτα) προσβλήθηκε σε μεγάλο ποσοστό και από το γλοιοσπόριο.

Συμπερασματικά, η ελαιοκομική περίοδος 2016/17 χαρακτηρίζεται ως ελλειμματική για την επιτραπέζια ελιά και δεν θα καλύψει τις ανάγκες της χώρας (κατανάλωση – εξαγωγές).