Δανία: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για χρήση του όρου “φέτα”

Δανία: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για χρήση του όρου “φέτα”

Την παραπομπή της Δανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της παραγωγής και εξαγωγής λευκού τυριού σε τρίτες χώρες μετά την επισήμανσή του ως « Φέτα», αποφάσισε η Ε.Ε.

Η «Φέτα» είναι καταχωρισμένη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από το 2002 στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα σύμφωνα με ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική από επιχειρήσεις στη Δανία συνιστά άμεση παραβίαση της προστασίας που παρέχεται από την καταχώριση ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), παραβίαση που οι δανικές αρχές δεν απέτρεψαν ούτε επέβαλαν να διακοπεί.

Η στάση αυτή όχι μόνο παραβιάζει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, αλλά είναι επίσης πιθανό να υπονομεύσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για τη σύναψη διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν την προστασία των ευρωπαϊκών ΠΟΠ και την προώθηση προϊόντων ποιότητας της ΕΕ εκτός της ΕΕ.