Δασικοί χάρτες: Παράταση 6 μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Δασικοί χάρτες: Παράταση 6 μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας καθώς και η ανάγκη να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες οδήγησαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην απόφαση να δώσει νέα παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.

Ειδικότερα η περίοδος υποβολής αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών επεκτείνεται οριζόντια κατά έξι μήνες ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε η μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.