Δασικοί χάρτες: Παράταση για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Δασικοί χάρτες: Παράταση για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Εκδόθηκε σήμερα η Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στις αιτήσεις εξαγοράς ή χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση.

Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς ή χρήσης εφόσον ήταν ενταγμένοι στο ΟΣΔΕ έστω και για μία μόνο χρονιά μεταξύ 2014 και 2017.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω αιτήσεων είναι η 27η Ιουλίου 2017 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους Δασαρχεία.

Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν το απαιτούμενο από τη διαδικασία τοπογραφικό διάγραμμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ή χρήσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων για γεωργική εκμετάλλευση. Η καταληκτική ημερομηνία διαμορφώνεται στις 31 Αυγούστου 2017.