Δασικοί χάρτες: Σε ποιες περιπτώσεις η υποβολή αντιρρήσεων είναι δωρεάν

Δασικοί χάρτες: Σε ποιες περιπτώσεις η υποβολή αντιρρήσεων είναι δωρεάν

Η δωρεάν υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Τους ΟΤΑ Α΄ (δημοτικές) και Β’ Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλλουν αντίρρηση κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών).
  • Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού, και
  • Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.
  • Περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως,
  • Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού,
  • Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού,
  • Περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
  • Περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.