Δασικοί Χάρτες: Ξεκίνησε η υποβολή αντιρρήσεων για τις Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Πειραιώς

Δασικοί Χάρτες: Ξεκίνησε η υποβολή αντιρρήσεων για τις Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Πειραιώς

Ξεκίνησε σήμερα, 6 Ιουλίου 2018, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο δασικό χάρτη των περιοχών Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων και Κορυδαλλού.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 18 Οκτωβρίου 2018, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, δηλαδή λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2018.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Δείτε τον αναρτημένο δασικό χάρτη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων στο τηλ: 2105908977.