Ενημερωθείτε για τις πληρωμές των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενημερωθείτε για τις πληρωμές των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δικαιούχοι επιδοτήσεων μπορούν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, να βλέπουν το σύνολο των πληρωμών που τους έχουν γίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης να εκτυπώνουν τις Βεβαιώσεις Εφορίας των ποσών της επιδότητης.

Για τη Διαδικτυακή Ενημέρωση Αγροτών για Πληρωμές εδώ.

Για τη Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαιώσεων Εφορίας ποσών επιδότησης εδώ.