Δεν κατατάσσονται στους οίνους, οι αποαλκοολωμένοι οίνοι

Δεν κατατάσσονται στους οίνους, οι αποαλκοολωμένοι οίνοι

Στους αρωματισμένους οίνους κατατάσσονται οι αποαλκοολωμένοι οίνοι σύμφωνα με τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη θέσπιση του νέου κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς αγροτικών προϊόντων, που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020.

Η παραγωγή αποαλκοολωμένων οίνων αποφασίζεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της παραγωγής καινοτόμων αμπελοοινικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός αντίστοιχων προϊόντων εισαγόμενων από Τρίτες Χώρες, λαμβάνοντας υπόψιν την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών.

Το αιτιολογικό της κατατεθείσας τροπολογίας αναφέρει ότι η δημιουργία αυτής της νέας κατηγορίας των αποαλκοολωμένων κρασιών δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό του κρασιού του στον Κανονισμό της ΚΟΑ.

Τα αποαλκοολωμένα κρασιά απαιτούν την προσθήκη αρωμάτων για να αντισταθμίσουν την απώλεια τους σε αλκοόλ και εξομοιώνονται με τα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα με βάση τον οίνο δεν πρέπει να υπάγονται στους κανόνες της ΚΟΑ, αλλά στον κανονισμό 251/2014 για τους αρωματισμένους οίνους.