Δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για άμεσα μέτρα στήριξης των αγροτών

Δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για άμεσα μέτρα στήριξης των αγροτών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας πολιτικής του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας με τους εκπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στις τελευταίες πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Η Πολιτική Ηγεσία δεσμεύτηκε για άμεσα μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και του παραγωγικού ιστού της υπαίθρου, όπως:

  • τη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στη γεωργική γη,
  • το αφορολόγητο των 12.000 €, με μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων,
  • τη μείωση των ενεργειακών τιμολογίων
  • τη σταδιακή κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο μέχρι να φτάσει στο μέσο όρο του αντίστοιχου στην ΕΕ,
  • την επαναφορά της 13ης σύνταξης στους αγρότες κ.α.