Δεσμεύσεις για προστασία της φέτας στην αγορά της Νότιας Αφρικής

Δεσμεύσεις για προστασία της φέτας στην αγορά της Νότιας Αφρικής

Με δεδομένο, ότι στην παρούσα φάση, η Συμφωνία της Ε.Ε. με τη Νότια Αφρική έχει οριστικοποιηθεί και δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου της για την προστασία της Φέτας στην αγορά την Ν. Αφρικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες της Ελλάδας σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν στην προστασία των Γεωγραφικών Eνδείξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ΠΟΠ φέτα, δεσμεύθηκε στα παρακάτω:

  • Κατά την μεταβατική περίοδο των 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας θα αρχίσει τη διαδικασία αναθεώρησης, με σκοπό να επιτύχει για όλες τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, το ίδιο επίπεδο προστασίας.
  • Θα εξασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο 3 της Συμφωνίας.
  • Στις υπό εξέλιξη και μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις θα διατηρεί στενή επαφή με κάθε ενδιαφερόμενο κράτος- μέλος μέσω των διαθέσιμων δομών διαβούλευσης.

Τέλος, ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να στείλει στην Αθήνα ανώτερους υπάλληλους της Επιτροπής οι οποίοι θα ενημερώσουν τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ αλλά και τους επαγγελματίες σχετικά με τις δυνατότητες να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση για την προώθηση της φέτας κυρίως στις αγορές που παρουσιάζονται προβλήματα.