Δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της λίμνης Κορώνεια

Δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της λίμνης Κορώνεια

Η εφαρμογή προγράμματος Γεωργίας μειωμένων εισροών στην περιοχή της λίμνης Κορώνεια για εξοικονόμηση νερού, τρόπων εναλλακτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λιπάσματα και φυτοφάρμακα αποτελούν μέτρα πρώτης προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης Κορώνεια.

Οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς συμφώνησαν επίσης στη συγκρότηση μόνιμης επιτροπής για την υποβολή προτάσεων ταχύτατης εκτέλεσης, τη διαχείριση και τη συνεχή παρακολούθηση της λίμνης Κορώνεια.

Η επιτροπή θα αναλάβει να εξετάσει νέες αλλά και παλαιότερες προτάσεις που αφορούν τη συντήρηση υφισταμένων έργων αλλά και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων ή δράσεων που θα κριθεί ότι θα απαιτηθούν.

Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης της συντήρησης των υφιστάμενων έργων καθώς και των τυχόν απαιτουμένων νέων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή το Πράσινο Ταμείο ή από άλλο πρόσφορο χρηματοδοτικό μέσο.

Τέλος, θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση των απαιτουμένων έργων βιολογικού καθαρισμού σε χωριά και οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνεια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τα έργα και τις δράσεις του MasterPlanΙΙ επιτεύχθηκαν οι στόχοι της αντιμετώπισης της ρύπανσης από τις βιομηχανίες και του ισοζυγίου του νερού και επέτρεψαν την αποκατάσταση της λειτουργίας της λίμνης και την ανάπτυξη των οργανισμών.

Δεδομένης, όμως, της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, άπαντες συνηγορούν ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης θα πρέπει να ενταθούν, όπως επίσης και να συνεχιστεί η παρακολούθηση της λειτουργίας της Κορώνειας ως λίμνη και υδροβιότοπος.