Η διαδικασία υιοθεσίας – Αλλαγή ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Η διαδικασία υιοθεσίας – Αλλαγή ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Η νόμιμη διαδικασία για την ένταξη ενός αδέσποτου στο καθεστώς του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς είναι η υιοθεσία.

Η υιοθεσία αφορά μόνο τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και όχι τις περιπτώσεις αγοράς ή δωρεάς ή λόγω άλλης αιτίας απόκτησης ζώου από γνωστό ιδιοκτήτη.

Ο νέος ιδιοκτήτης πρώην αδέσποτου ζώου συντροφιάς μπορεί να είναι τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο (μόνο φιλοζωικό σωματείο ή ένωση), με κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία της υιοθεσίας δεν αλλάζει αν το ζώο πρόκειται να μετακινηθεί ή όχι στο εξωτερικό μετά την υιοθεσία.

Διαδικασία υιοθεσίας

Η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς περιλαμβάνει:

α) την υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας από τον νέο ιδιοκτήτη. Για κάθε ζώο υπογράφεται ξεχωριστή δήλωση υιοθεσίας.

β) την παραλαβή του ζώου από τον νέο ιδιοκτήτη.

Στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων ως προσωρινός ιδιοκτήτης του αδέσποτου ζώου δηλώνεται ο Δήμος και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ως νέος πλέον ιδιοκτήτης δηλώνεται το φυσικό πρόσωπο ή το φιλοζωικό σωματείο στην κατοχή του οποίου περιήλθε το ζώο.

Αλλαγή ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ενός δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (παλιός και νέος ιδιοκτήτης) παρουσιάζονται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο και συνυπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, επιδεικνύοντας έγγραφα που επαληθεύουν τα ατομικά τους στοιχεία, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη του ζώου στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς .

Στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δηλώνεται ο νέος ιδιόκτητης καθώς γίνεται και σχετική ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας και του διαβατηρίου το ζώου.