Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ

Υπογράφηκε η απόφαση πιστοποίησης των φορέων υποβοήθησης για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες.

Με την ολοκλήρωση των προετοιμασιών και υπογραφή της απόφασης πιστοποίησης, η διαδικασία αυτή καθίσταται πλέον ανοιχτή, δηλαδή φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι αγρότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό
β) διαθέτουν το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό και
γ) έχουν πιστοποιηθεί.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:

  • ο κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μόνος του τη δήλωση ΟΣΔΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη κατά τις πέντε πρώτες ημέρες λειτουργίας τους συστήματος αιτήθηκαν και έλαβαν κωδικούς για την υποβολή on-line αιτήσεων ΟΣΔΕ 1.187 δικαιούχοι στην πλειοψηφία τους νέοι αγρότες.
  • Με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης λαμβάνουν κατ’ αρχήν πιστοποίηση αρκετοί πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών (Περιφέρειες, μεμονωμένοι αγρότες) και ενώσεις τους καθώς και σχήματα μεμονωμένων γεωτεχνικών ή ενώσεων. Συνολικά θα λειτουργήσουν 239 σημεία υποβολής των αιτήσεων (πύλες) για το έτος 2014 έναντι των 60 περίπου που λειτούργησαν το 2013.
  • Όλοι οι δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα κάποιον από τους πιστοποιημένους φορείς, ανεξάρτητα εάν κάποια στιγμή εξουσιοδότησαν κάποιον φορέα για τη συλλογή της αίτησής τους.
  • Η πιστοποίηση των φορέων δεν τελειώνει το 2014. Με βάση τη διαδικασία μπορούν και άλλοι φορείς να πιστοποιηθούν ως Α’ και Β’ βαθμού και τα επόμενα χρόνια (έως το 2020).

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2014

Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης