Όλες οι διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων στην Λ.Δ. Κίνας

Όλες οι διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων στην Λ.Δ. Κίνας

Κατόπιν προβλημάτων που διαπιστώνονται ότι επαναλαμβάνονται συχνά κατά τη διαδικασία εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Λ.Δ. Κίνας και με σκοπό να οργανώνονται έγκαιρα οι εξαγωγές χωρίς να προκύπτουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις και ζημιές μέχρι και τον εκτελωνισμό των προϊόντων, το γραφείο Ο.Ε.Υ. της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο προχώρησε στις παρακάτω συστάσεις:

1. Γενικά

α. Για την εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος στην ηπειρωτική Κίνα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα, για τα οποία αρκεί η μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα (δεν απαιτείται και στην κινεζική):

 • Πιστοποιητικό προέλευσης
 • Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας (packing list)
 • Τιμολόγιο (customs invoice)
 • Έγγραφο φορτωτικής (bill of lading)
 • Έγκυρη άδεια εισαγωγών του εδρεύοντος στην Κίνα εισαγωγέα

Για προϊόντα όπως σοκολάτα, γλυκά, μαρμελάδες, παξιμάδια, ζυμαρικά, αναψυκτικά, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά και οίνους απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης.

Για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων απαιτούνται Φυτοϋγειονομικά Πιστοποιητικά τα οποία έχουν συνομολογηθεί μεταξύ Ελλάδος-Κίνας.

β. Αναλόγως είναι δυνατόν και απαιτείται να απαιτούνται και λοιπά έγγραφα όπως:

1. commercial invoice
2. air waybill
3. weight memo
4. inspection certificate
5. certificate for raw silk classification and conditioned wight
6. certificate analysis
7. phytosanitary certificate
8. animal health certificate
9. veterinary health certificate
10. health certificate
11. sanitary certificate
12. inspection certificate of quantity and weight
13. quality certificate
14. certificate of origin for imports of agricultural products into the european economic community
15. certificate of authenticity tobacco
16. certificate of origin (textile products)
17. certificate of Hong Kong origin
18. Insurance Policy
19. Insurance Policy Application Form

2. Συμπλήρωση εγγράφων

Πριν την άφιξη του φορτίου υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οπωσδήποτε:
α. η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης που κατασκεύασε το προϊόν,
β. πιστοποιητικό εξαγωγής από τη χώρα προέλευσης,
γ. το συμβόλαιο προμήθειας που έχει συναφθεί με τον κινέζο αγοραστή (προσοχή όχι τον εισαγωγέα),
δ. λεπτομερής καταγραφή του περιεχομένου του φορτίου και περιγραφή των υλικών συσκευασίας.

Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εκ των προτέρων και ελέγχονται όταν το φορτίο αφιχθεί στο τελωνείο. Κάθε φορά που γίνεται εισαγωγή για πρώτη φορά ενός προϊόντος γίνεται εκ νέου ουσιαστικός έλεγχός τους. Ακόμα και αν ένα προϊόν έχει εισαχθεί στο παρελθόν στην Κίνα, αν εκτελωνιστεί από διαφορετικό τελωνείο θα θεωρηθεί ως πρώτη εισαγωγή.

Είναι απαραίτητο και πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των εγγράφων που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της Κίνας ώστε να μην υπάρχει διαφορετική εγγραφή ονόματος εξαγωγέα ή εισαγωγέα σε διαφορετικά έγγραφα. Οιαδήποτε λάθος εγγραφή επιφέρει καθυστέρηση και ενδεχόμενη οριστική απαγόρευση εισαγωγής του προϊόντος.

Η Λ.Δ. της Κίνας επιβάλλει, επίσης, την υποχρεωτική εγγραφή των εξαγωγέων τροφίμων & ποτών σε ειδική βάση δεδομένων της AQSIQ, προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ire.eciq.cn/. Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε μέσω του εισαγωγέα είτε απευθείας από τον εξαγωγέα, καθώς η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα αγγλικά. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί λεπτομερέστερη καταγραφή του ήδη υπάρχοντος μητρώου εξαγωγέων που διατηρεί η AQSIQ από το 2011 και βασιζόταν στις δηλώσεις από την πλευρά των εισαγωγέων.

Oι ελληνικές επιχειρήσεις που εγγράφονται στο μητρώο για να λάβουν δυνατότητα εξαγωγής στην Κίνα, δηλώνουν συγκεκριμένη ονομασία, διεύθυνση και τηλέφωνα και θα πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτά και μόνον τα στοιχεία να περιλαμβάνονται τόσο στη συσκευασία του προϊόντος όσο και στα λοιπά έγγραφα συνοδευτικά της εισαγωγής.

546

3. Σήμανση – Labeling

Στην ετικέτα πρέπει να περιλαμβάνονται:

 • Όνομα ή εμπορικό σήμα προϊόντος
 • Συστατικά
 • Καθαρό βάρος
 • Ημερομηνία συσκευασίας (έτος/μήνας/ημέρα)
 • Ημερομηνία λήξης (έτος/μήνας/ημέρα)
 • Παραγωγός, Εισαγωγέας, Διανομέας (Όνομα και Δ/νση)
 • Χώρα προέλευσης
 • Συνθήκες διατήρησης του προϊόντος
 • Αναγραφή τυχόν γενετικά τροποποιημένων οργανισμών/αναγραφή τυχόν επεξεργασίας του προϊόντος με ιονισμένες ακτίνες.
 • Διατροφικές πληροφορίες (η αναγραφή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2013.

Η σήμανση θα πρέπει να είναι στην κινεζική γλώσσα, σύμφωνα με το Νόμο για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Από την 1.10.2015 θα τεθεί σε ισχύ ο Νέος Νόμος για την Ασφάλεια των Τροφίμων στην Κίνα και θα απαγορεύει την επικόλληση ετικέτας στην κινεζική, κάτι που διευκόλυνε μέχρι σήμερα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Κίνα.

4. Κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη κατοχύρωσης του/ων εμπορικού/ων σήματος/ων, καθώς και του brand name της εταιρίας σας και των προϊόντων της πριν τη δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο τόσο της αντιγραφής προϊόντων, όσο και της κακόβουλης κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων με στόχο την απόσπαση χρημάτων, ή την παρεμπόδιση πρόσβασης στην τοπική αγορά. Η κατοχύρωση brand name στη Λ.Δ. Κίνας δεν είναι υποχρεωτική. Παρόλα αυτά τη συνιστούμε μετ΄ επιτάσεως, λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την καταπάτηση εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, καθώς δεν καλύπτεστε από την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος σας.

Εξαγωγές στην Κίνα: Πώς να προστατέψω το προϊόν μου και τα πνευματικά μου δικαιώματα

Θα καταφέρει η Κίνα να παράγει το δικό της ελαιόλαδο;

Ποιες γαλακτοβιομηχανίες έχουν δικαίωμα εξαγωγών στην Κίνα