Η διαδικτυακή εφαρμογή για τις αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής για την καταχώριση της αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2014 θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός των προσεχών ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι όμως μπορούν να εγγράφονται στη διαδικτυακή εφαρμογή για τη λήψη κωδικού και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. Για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012, 2013, ισχύει ο παλιός κωδικός και δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού. Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβάζοντες και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

  • Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής. Όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής των νέων κοινοτικών διατάξεων υπόκεινται σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων Δ.Ε.Ε 2014 πραγματοποιούνται με ευθύνη των παραγωγών. Η απόκτηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2014 πιθανόν να μην αποτελεί προϋπόθεση κατανομής νέων δικαιωμάτων το 2015.