Διαδικτυακή έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Διαδικτυακή έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργεί έρευνα για την παρακολούθηση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού στους οικονομικούς φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Η έρευνα θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της ανθεκτικότητας, των περιορισμών και των αντιδράσεων των οικονομικών φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας προκειμένου να συμβάλει με τα σχετικά στοιχεία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Καλύπτει δύο διαφορετικές περιόδους: τις περιόδους της φάσης I (ή περιορισμού κυκλοφορίας) και της φάσης II (ανάκαμψης).

Εξετάζει επίσης τις προσδοκίες των οικονομικών φορέων σχετικά με τα μελλοντικά πιθανά και απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της αγοράς.

Το ερωτηματολόγιο (επιλέγετε την ελληνική γλώσσα στο δεξιό πάνω μέρος της σελίδας) απευθύνεται σε οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συλλογικά συμφέροντα εταιρειών και επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και γεωργών) που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, διανομή, μεταποίηση, χονδρική ή λιανική πώληση της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Προθεσμία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: 30 Σεπτεμβρίου 2020.