Διαφημίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην τηλεόραση

Διαφημίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην τηλεόραση

Θα επιτρέπεται πλέον η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην τηλεόραση, μετά την τροποποίηση της σχετικής απόφασης. Πλεον η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να είναι έντυπη, ραδιοφωνική, μέσω διαδικτύου αλλά και τηλεοπτική.

Η τηλεοπτική διαφήμιση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πριν από τη μετάδοσή της θα πρέπει να γνωστοποιείται   στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της  Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το περιεχόμενο της τηλεοπτικής διαφήμισης περιλαμβάνει το είδος του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τις καλλιέργειες εφαρμογής, τον τρόπο δράσης, τις μέρες συγκομιδής πριν την εφαρμογή, τους πιθανούς περιορισμούς στη χρήση και ειδικές πληροφορίες για το σκεύασμα, όπως τυχόν ορίζονται στην άδεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Σε περίπτωση που η τηλεοπτική διαφήμιση αφορά σε φυτοπροστατευτικό προϊόν που χορηγείται μόνο με συνταγή χρήσης, στη διαφήμιση περιλαμβάνεται και η φράση: «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ».

Επίσης, κατά τη διάρκεια μετάδοσης της τηλεοπτικής διαφήμισης προβάλλεται κινούμενο μήνυμα περί υποχρέωσης ελέγχου του ψεκαστικού μηχανήματος, όπου απαιτείται, και κατάρτισης του χρήστη αυτού, καθώς και ηχητικό μήνυμα και εικόνα για τον τρόπο ασφαλούς μεταχείρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.