γεωργια

Διαλέξεις της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

13 Φεβρουαρίου 2019 – Διάλεξεις για την ποιότητα του νερού και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.30 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

12.30 – 13.00 «Μεταβολές στην ποιότητα νερού κατά τον κύκλο της χρήσης του» Θεμιστοκλής Λέκκας, Καθηγητής, π. Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

13.00 – 13.30 «Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη γεωργία στην Ελλάδα» Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής