3,1 εκατ. € για διανομή οπωροκηπευτικών στα ελληνικά σχολεία

3,1 εκατ. € για διανομή οπωροκηπευτικών στα ελληνικά σχολεία

Αποδεκτή έγινε από τα κράτη μέλη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανομή των  150 εκατ. για το πρόγραμμα διανομής οπωροκηπευτικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2015/2016.

Στη χώρα μας θα διατεθούν 3.143.600 ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 81%.

Από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν 12 εκατ. παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών σε 25 κράτη μέλη.

Το πρόγραμμα θεσπίστηκε το 2009 και έχει στόχο να ανατρέψει την τάση μείωσης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών από τα παιδιά.

Δείτε εδώ την κατανομή των 150 εκ. € ανά χώρα.