Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού

Από την Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2014 ξεκινά η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου τη διάθεση δενδρυλλίων, από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς σε φορείς και ιδιώτες.

Όπως ανακοινώθηκε, για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διευθέτηση της διάθεσης, θα προηγείται η υποβολή αιτήσεων και θα ορίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ημερομηνία παραλαβής των φυτών.

Η υποβολή αιτήσεων για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των φυτών, θα γίνεται από 20-10-2014 έως και 30-10-2014 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 09:00 ως 12:00, στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς. Οι αιτήσεις θα γίνονται αυτοπροσώπως.

Σε ορισμένες κατηγορίες νομικών προσώπων (Ο.Τ.Α., σχολεία, ένοπλες δυνάμεις, κοινωφελή ιδρύματα, συλλόγους, κ.α.) προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς, η δωρεάν διάθεση φυταρίων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (φυσικά πρόσωπ, κ.α.) η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή φυτού θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ανώτατο όριο για κάθε ενδιαφερόμενο τα 50 φυτά. Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη μελέτη φύτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810 250389 και 2810 264941.