Διάθεση ελαιολάδου σε φιάλες μιας χρήσης

Διάθεση ελαιολάδου σε φιάλες μιας χρήσης

Θετικά φαίνεται να αξιολογεί την καθιέρωση του μέτρου διάθεσης ελαιολάδου απο καταστήματα εστίασης με φιάλες μιας χρήσης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε σχετική Αναφορά του Βουλευτή Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Ρυθμίσεις διάθεσης ελαιολάδου στην εστίαση και την λιανική αγορά» ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Πάρης Κουκουλόπουλους αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξήχθησαν για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου, και ειδικά σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική χρήση μη ξαναγεμιζόμενων συσκευασιών στην εστίαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθεί και το μέτρο της υποχρεωτικής συσκευασίας του ελαιολάδου στους χώρους μαζικής εστίασης σε φιάλες μιας χρήσης με ειδικό σύστημα ανοίγματος, ώστε να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η γνησιότητα των ελαιολάδων που τίθενται στη διάθεση του τελικού καταναλωτή στους χώρους αυτούς.

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν συμπεριελήφθη στο τελικό κείμενο της τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού καθώς το σύνολο σχεδόν των καταναλωτριών χωρών τάχθηκε κατά αυτού του μέτρου. Εντούτοις, το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται ήδη, μέσω εθνικών μέτρων, στην Πορτογαλία, Ισπανία και προσφάτως στην Ιταλία.

Στη χώρα μας έχει υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον για τη θέσπισή του εν λόγω μέτρου, σε εθνικό πλέον επίπεδο, ιδιαίτερα από φορείς του κλάδου του ελαιολάδου. Το ΥΠ.Α.Α.Τ., έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση της ποιότητας και γνησιότητας του ελαιολάδου, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία κατ’ εξοχήν ελαιοπαραγωγός χώρα, έχει τοποθετηθεί θετικά για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, η θεσμοθέτησή του οποίου θα αποτελέσει σύντομα αντικείμενο συζήτησης τόσο από φορείς του κλάδου του ελαιολάδου όσο και από φορείς του κλάδου της Ho.Re.Ca.»