αγελαδες

Διατήρηση της ελληνικής Κόκκινης Φυλής Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγής και τα πλεονεκτήματά της

Μια σημαντική δράση για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς προωθεί την παραδοσιακή, εκτατική κτηνοτροφία και την προστασία της βιοποικιλότητας υλοποιεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών και Κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς.

Στο παρελθόν, οι κτηνοτρόφοι διασταύρωναν τυχαία εγχώριες φυλές με εισαγόμενα αρσενικά διαφορετικών φυλών. Αυτό διάβρωσε τους γενετικούς πόρους και δημιούργησε ζώα που ήταν ευάλωτα σε ασθένειες και τραυματισμούς και που χρειάζονταν σημαντικούς όγκους ζωοτροφών και αντιμικροβιακών για τη διατήρηση της παραγωγής.

Το έργο προσπάθησε να αναστρέψει αυτή την τάση και να αποκαταστήσει την ελληνική Κόκκινη φυλή Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγής καθιερώνοντας μια γενεαλογική πιστοποίηση για να αναδείξει την ποιότητα του κρέατος και να δημιουργήσει τη ζήτηση των καταναλωτών.

Αφορά στον εντοπισμό και την καταγραφή γενεαλογικών δεδομένων σχετικά με την ελληνική κόκκινη αγελάδα Καστοριάς – Κρυσταλοπηγής, μια φυλή που είναι πλήρως προσαρμοσμένη σε βοσκότοπους της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα ζώα γενεαλογίας που γεννήθηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και το έδαφος και είναι πιο ανθεκτικά σε τραυματισμούς και ασθένειες.

Βόσκουν ελεύθερα σε εξωτερικούς χώρους για περισσότερο από οκτώ μήνες το χρόνο και δεν χρειάζονται πρόσθετη τροφή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Παρόλα αυτά, το κόστος παραγωγής τους ανά μονάδα/κιλό είναι περίπου το ίδιο σε ευρώ με το συμβατικό βοδινό κρέας επειδή η Ελληνική Κόκκινη αγελάδα παράγει μικρότερη ποσότητα κρέατος. Η ανώτερη ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, ωστόσο, του δίνουν συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα.

Το έργο ξεκίνησε με 27 κτηνοτρόφους και 1.700 ζώα. Τώρα υπάρχουν 85 κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν περίπου 5.200 πιστοποιημένα ζώα γενεαλογίας. Το έργο ήταν τόσο επιτυχημένο που παρατάθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Επί του παρόντος, άλλοι 10 κτηνοτρόφοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Το έργο συνέβαλε θετικά στην τοπική οικονομία μέσω της παροχής 40 νέων θέσεων εργασίας για αγροτικούς εργάτες. Αυτό προστίθεται στους 85 συμμετέχοντες κτηνοτρόφους και τα 160 μέλη της οικογένειας που ήδη απασχολούν είτε άμεσα είτε έμμεσα στις φάρμες τους.

Από τους 85 κτηνοτρόφους, οι 27 είναι νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) και το 30% από τους 85 κτηνοτρόφους είναι γυναίκες ως επικεφαλής των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.

Το κόκκινο αγελαδινό κρέας Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής πωλείται σήμερα σε έξι τοπικά κρεοπωλεία.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.