Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι: Δικαιούχοι και παράταση προθεσμίας παράδοσης

Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι: Δικαιούχοι και παράταση προθεσμίας παράδοσης

Με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας ρυζιού για το έτος 2015 θα πρέπει να παραδόσουν το προϊόν τους έως τις 28 Μαρτίου 2016, αντί της αρχικής προθεσμίας που ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2015.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα.

γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

i. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)

ii. ομάδες και οργανώσεις παραγωγών,

iii. ορυζόμυλοι

Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) & ii), μπορούν να
παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

iv. οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.