Δηλητηρίαση πτηνών: Ή άμεσα μέτρα ή διαφορετικά, στο Δικαστήριο της ΕΕ

Δηλητηρίαση πτηνών: Ή άμεσα μέτρα ή διαφορετικά, στο Δικαστήριο της ΕΕ

Μέτρα για την προστασία των πτηνών από παράνομες δηλητηριάσεις απαιτεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλιμακώνοντας τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να θεσπίσει γενικό σύστημα προστασίας για τα άγρια πτηνά, απαγορεύοντας, ιδίως, την εκ προθέσεως θανάτωσή τους μέσω δηλητηριασμένων δολωμάτων» αναφέρει η Κομισιόν.

Η Επιτροπή παραθέτει το παράδειγμα του ποταμού Νέστου, προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, όπου το 2012 καταστράφηκε ολόκληρη αποικία από γύπες.

Σημειώνει δε πως οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει μέχρι τώρα ελάχιστα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων.

Σε συνέχεια της διαδικασίας που κινήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, η Επιτροπή περνά στο επόμενο στάδιο της αποστολής αιτιολογημένης γνώμης, προειδοποιώντας ότι «εάν οι ελληνικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ».