Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή

Από φέτος οι αμπελουργοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥπΑΑΤ.

Υπόχρεοι υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής ηλεκτρονικά είναι πλέον σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5509/123907/11.10.2013 και οι συνεταιρισμένοι αμπελουργοί, εκτός και εάν η αμπελουργική τους εκμετάλλευση είναι μικρότερη από ένα (1) στρέμμα.

Ταυτόχρονα επαναλαμβάνεται στην εγκύκλιο, η διάταξη που ούτως η άλλως ισχύει από το κανονιστικό πλαίσιο εδώ και πολλά χρόνια, βάσει της οποίας γεννάται υποχρέωση υποβολής και Δήλωσης Παραγωγής, από τους αμπελουργούς που είτε οινοποιούν μόνοι μέρος ή σύνολο της παραγωγής τους ή παίρνουν οίνο από τα σταφύλια που εισκόμισαν σε οινοποιείο, ως μερικό αντίτιμο των απαιτήσεων τους.

Προκειμένου οι αμπελουργοί να υποβάλλουν τις Δηλώσεις Συγκομιδής ηλεκτρονικά θα πρέπει πρώτα να έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».