Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών: Μικρή συμμετοχή στη ψηφιακή καταχώρηση

Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών: Μικρή συμμετοχή στη ψηφιακή καταχώρηση

Παρά το ότι η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου αποτελεί και θα αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αμπελουργών σε προγράμματα της ΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, η ροή καταχώρησης στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ για τις Δηλώσεις Συγκομιδής δεν είναι ικανοποιητική.

Το υπουργείο σκέπτεται να συσχετίσει την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής με τη διαδικασία λήψης Άδειας Φύτευσης σύμφωνα με το νέο καθεστώς που θα διέπει τις φυτεύσεις αμπέλων, από 1/1/2016.

Η εικόνα που έχει το υπουργείο είναι ότι σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας η ηλεκτρονική καταχώρηση Δηλώσεων Συγκομιδής είναι σε ποσοστό κατώτερη από το 20% της αντίστοιχης περσινής περιόδου, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι μη επάρκειας του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος για την υποβολή του αριθμού των περσινών Δηλώσεων Συγκομιδής.

Επιπρόσθετα το υπουργείο δεν έχει ενοχληθεί από Περιφερειακές Ενότητες για την έγκριση υποβολής χειρόγραφων Δηλώσεων Συγκομιδής , που ίσχυε πέρσι για τις περιπτώσεις των αμπελουργών που δεν είχαν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους στο Αμπελουργικό Μητρώο, με συνέπεια οι τελευταίοι να μην μπορέσουν να υποβάλλουν ούτε ηλεκτρονικά ούτε χειρόγραφα τη Δήλωση Συγκομιδής.

Μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί 11.300 περίπου Δηλώσεις Συγκομιδής αριθμός πολύ μικρότερος από το 50% των περσινών καταχωρήσεων.

Σε Περιφερειακές Ενότητες όπως της Ζακύνθου και της Κορίνθου έχει καταχωρηθεί μονοψήφιος αριθμός Δηλώσεων Συγκομιδής, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την δυνατότητα ένταξης των αμπελουργών σε μέτρα στήριξης, αλλά και τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καταχώρησης για το εναπομείναν διάστημα.

Αντίθετα πολύ καλός είναι ο ρυθμός καταχώρησης στην Π.Ε. Λάρισας και γενικότερα στη Β. Ελλάδα.

Να τονιστεί ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής είναι η 30η Νοεμβρίου 2015.

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Σχετικά άρθρα: