Διμερές Εμπόριο Ρωσίας-Τουρκίας: Αύξηση τουρκικών εξαγωγών σε φρούτα/λαχανικά

Διμερές Εμπόριο Ρωσίας-Τουρκίας: Αύξηση τουρκικών εξαγωγών σε φρούτα/λαχανικά

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Turkstat) τον Σεπτέμβριο οι τουρκικές εξαγωγές προς Ρωσία ανήλθαν σε 412,2 εκατ.ευρώ, αυξημένες κατά 8% σε σχεση με τον μήνα Αυγουστο, που ήταν 378,9 εκατ.ευρώ και μειωμένες κατά 13,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, που η συνολική τους αξία ανερχόταν σε 466,9 εκατ.ευρώ.

Αναλύοντας περαιτέρω ορισμένες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων διαπιστώνονται τα εξής:

Α) Μείωση σε μηνιαία βάση παρατηρείται στα ιχθυρά, καθώς από 5.012.478 ευρώ τον Αύγουστο έφτασαν τα 3.935.836 ευρώ το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 27,3%. Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο 2013 ήταν 2.145.060 ευρώ.

Β) Στις τουρκικές εξαγωγές φρούτων προς Ρωσία παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 21,2%, καθώς από 38.070.310 ευρώ τον Αύγουστο ανήλθαν σε 48.280.032.

Γ) Στα λαχανικά, παρατηρείται κατ’αρχήν αύξηση των τουρκικών εξαγωγών προς Ρωσία με τις σχετικές εξαγωγές από 707.470 ευρώ τον Αύγουστο, να ανέρχονται σε 3.148.826 ευρώ το Σεπτέμβριο 2014. Η μεγάλη αυτή άνοδος δεν είναι ενδεικτική αύξησης σε μηνιαία βάση, καθώς, παρατηρώντας μήνα προς μήνα το εννεάμηνο του 2014, διαπιστώνεται ότι οι χαμηλές εξαγωγές του Αυγούστου ήταν η εξαίρεση σε ένα εννεάμηνο όπου οι σχετικές τουρκικές εξαγωγές δεν έπεσαν ποτέ κάτω από 3 εκατ.ευρώ. Τους πρώτους μήνες του έτους μάλιστα, οι τουρκικές εξαγωγές λαχανικών παρουσίαζαν σταθερά οκταψήφιες επιδόσεις (π.χ το μήνα Μάιο οι σχετικές εξαγωγές ήταν 49.726. 141 ευρώ).

Δ) Οι τουρκικές εξαγωγές κρέατος προς τη Ρωσία ανήλθαν σε 4.326.225 ευρώ το Σεπτέμβριο 2014, ενώ τον Αύγουστο ήταν 1.873.692 ευρώ, σημειώνοντας τους δύο αυτούς μήνες τις μεγαλύτερες κατ’αξία εξαγωγές του έτους.

Ε) Οι τουρκικές εξαγωγές γαλακτοκομικών στη Ρωσία ανήλθαν το Σεπτέμβριο σε 4.156 ευρώ μετά από παντελή απουσία από τις ρωσικές αγορές κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, λόγω προφανώς της πρόσφατης άρσης από τη Ρωσία εμποδίων εισαγωγής γαλακτοκομικών στη χώρα.