Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων

Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων

Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται Εθνικό Κέντρο Eλέγχου Νοσημάτων και συγκεκριμένα για:

 • την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών,
 • την Γρίπη των Πτηνών,
 • την Ευλογιά του Προβάτου,
 • τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου,
 • τον Αφθώδη Πυρετό και
 • την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους της κεντρικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια και είναι :

 • Η εισήγηση για τη χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, για τον έλεγχο και την
  εξάλειψη των νοσημάτων.
 • Η εισήγηση για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Ειδικών, με Απόφαση του Υπουργού
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Ο σχεδιασμός των αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση των ασθενειών.
 • Η διεύθυνση, η παρακολούθηση και o συντονισμός της λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων
  Ελέγχου με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου και η παροχή πληροφοριών στην Ευρ. Επιτροπή, στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου με τα διαγνωστικά Εργαστήρια.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου και η παροχή πληροφοριών στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου με αγροτικούς – εμπορικούς τομείς και τα Μ.Μ.Ε. (σε εθνικό επίπεδο)
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και φορείς για τον
  συντονισμό των ενεργειών για την κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου με τα όργανα εφαρμογής του νόμου για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ειδικών νομικών μέτρων.
 • Η εισήγηση διευθέτησης οικονομικών προβλέψεων για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την εμφάνιση των επιζωοτιών .
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου
 • Η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου προγράμματος εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, η μέριμνα για την προμήθεια και διανομή των εμβολίων και η οριοθέτηση των ζωνών εμβολιασμού.
 • Η διατήρηση της ενημέρωσης και ετοιμότητας.
 • Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο διορισμός προσωπικού για τα Κοινοτικά
  εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσμου με γειτονικές ή τρίτες χώρες.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή οποιουδήποτε επιπλέον μέτρου κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νοσημάτων.

One comment

 1. Κλειδαράς Γλυφάδας

  Το άρθρο σας είναι πολύ καλό και ενημερωτικό σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι
  Κλειδαράς Γλυφάδα για όποια υπηρεσία κλειδώματος και εξυπηρετώ και τις περιοχές
  Κλειδαράς Άλιμοςκλειαδαράς Αργυρούπολης και κλειδαράς Ελληνικό,  είναι αλήθεια ότι το Εθνικό Κέντρο Eλέγχου Νοσημάτων έκλεισε; Συγνώμη για την πολύ άμεση και κάθετη ερώτηση, μπορεί να είμαι κλειδαράς γλυφάδας αλλά ο πατέρας μου ασχολείται και ζει με την κτηνοτροφία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός φώναζαν τον πατέρα μου Κλειδαρά Βούλας και όταν πηγαίναμε εκεί ήταν όλα άχτιστα. Εκεί στα άχτιστα έμενε ένας κύριο που δούλευε στο Εθνικό νομισματοκοποιό. Εκεί άκουσα πρώτη φορά τη μικρή και μαγική φράση Κέντρο Eλέγχου Νοσημάτων. Τώρα την ξανά ακούω γιατί ήρθε το τέλος του!