Δημιουργία πιλοτικών ελαιώνων και πρότυπου ελαιοτριβείου στη Μεσσηνία

Δημιουργία πιλοτικών ελαιώνων και πρότυπου ελαιοτριβείου στη Μεσσηνία

Τη δημιουργία πιλοτικών ελαιώνων και πρότυπου ελαιοτριβείου στο νομό Μεσσηνίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο SUSTAINOLIVE, στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα το Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας και η ομάδα παραγωγών ελαιόλαδου Νηλέας.

Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν 6 χώρες και συνολικά 22 εταίροι, με τη χρηματοδότηση να ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. €.

Το έργο, διάρκειας τεσσάρων ετών, έχει στόχο να παραγάγει νέες γνώσεις, να αναπτύξει και να αξιολογήσει, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους, καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν την αειφορία στα διάφορα συστήματα ελαιοκαλλιέργειας της Μεσογείου.

Μεταξύ άλλων, θα αναπτύξει δράσεις για τη διαχείριση των παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας – κυρίως των ελαιοτριβείων – με σκοπό την αξιοποίησή τους στον αγροτικό τομέα.

Επιπλέον, θα μελετήσει σε κάθε ελαιοκομική περιοχή που συμμετέχει στο πρόγραμμα τα συστήματα καλλιέργειας, τις καλλιεργητικές πρακτικές, τις οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες με στόχο να αναπτύξει κατάλληλες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν την αειφορία και θα είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, ενώ οι πλέον ενδεδειγμένες λύσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους τους φορείς του ελαιοκομικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό έργο στο τηλ: 27210 29812