Δημιουργία πρότυπης φάρμας παραγωγής γάλακτος στην Άρτα

Δημιουργία πρότυπης φάρμας παραγωγής γάλακτος στην Άρτα

Στη δημιουργία μιας πρότυπης φάρμας παραγωγής γάλακτος στην περιοχή της Άρτας προχωρεί η εταιρεία τυροκομικών προϊόντων Ηπειρος ΑΕΒΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρότυπη φάρμα, η λειτουργία της οποίας θα στηρίζεται σε 2.000 γαλακτοπαραγωγά ζώα (πρόβατα), θα δημιουργηθεί σε μια περιοχή 80 στρεμμάτων, κοντά στο εργοστάσιο της ΗΠΕΙΡΟΣ, στον Αμμότοπο Άρτας.

Στόχος αυτού του project είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε σχέση με την παραγωγή πρόβειου γάλακτος, σε δύο σημαντικά πεδία: Τον προσδιορισμό του ιδανικού σιτηρεσίου των ζώων και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην υγιεινή και την ιατρική τους φροντίδα.

Ο βασικός στόχος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, είναι να μεταφέρει αυτή τη γνώση στους κτηνοτρόφους της περιοχής, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις τεχνικές και τις διαδικασίες τους και, συνακόλουθα, την ποιότητα του γάλακτος που παράγουν.

Στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ τονίζουν ότι η δημιουργία της πρότυπης φάρμας επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή της διαρκούς ενίσχυσης των ντόπιων παραγωγών, μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αλλά και της παροχής βοήθειας για την καλύτερη δυνατή απόδοση των μονάδων τους.

Η τυροκομική βιομηχανία επεξεργάζεται ετησίως περίπου 25.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος. Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 30 εκατ ευρώ.