Δημιούργησε την οικοτεχνική σου μονάδα με τη στήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δημιούργησε την οικοτεχνική σου μονάδα με τη στήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι επαγγελματίες αγρότες έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσω της οικοτεχνίας να μεταποιούν και να διαθέτουν στους καταναλωτές το παραγόμενο προϊόν τους με σχετικά απλές διαδικασίες.

Οι άνθρωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι δίπλα σου για να σε στηρίξουν στα πρώτα βήματα δημιουργίας της δικής σου μονάδας οικοτεχνίας.

Προσφέρουμε τις παρακάτω ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

τικ Διαδικασίες έναρξης οικοτεχνικής μονάδας (έλεγχος προϋποθέσεων, αίτηση, εγγραφή στο ΚΗΜΟ κτλ).

τικ Τεχνική στήριξη για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.

τικ Ενημέρωση και εκπαίδευση στις υγειονομικές απαιτήσεις και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

τικ Σχεδιασμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων ετικέτας.

τικ Γραφιστική σχεδίαση ετικέτας και συσκευασίας.

τικ Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ.

τικ Διερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα και συμπλήρωση αντίστοιχου φακέλου υποψηφιότητας.