Δημόσια διαβούλευση για την αειφορική διαχείριση των ελληνικών δασών

Δημόσια διαβούλευση για την αειφορική διαχείριση των ελληνικών δασών

Να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση που αφορά τις προδιαγραφές για την αειφορική διαχείριση των δασών στην Ελλάδα καλεί τους πολίτες, φορείς και οργανισμούς η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, πρέπει να υποβληθούν επωνύμως έως τις  3 Ιουνίου 2021.

Τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών τα οποία έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει η χώρα μας είναι τα εξής:

  • Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της συμβολής τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.
  • Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού οικοσυστήματος.
  • Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών (ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές λειτουργίες).
  • Κριτήριο 4: Προστασία, διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Κριτήριο 5: Διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση των προστατευτικών λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους (κυρίως του εδάφους και του νερού).
  • Κριτήριο 6: Διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και συνθηκών.

Για συμμετοχή στη Διαβούλευση εδώ.