Δημόσια διαβούλευση για την ανάλυση επικινδυνότητας γενετικά τροποποιημένων εντόμων

Δημόσια διαβούλευση για την ανάλυση επικινδυνότητας γενετικά τροποποιημένων εντόμων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης με θέμα την εκτίμηση των υπαρχόντων κατευθυντηρίων γραμμών της EFSA ως προς την επάρκειά τους για το μοριακό χαρακτηρισμό και την περιβαλλοντική εκτίμηση επικινδυνότητας γενετικά τροποποιημένων εντόμων με συνθετική γονιδιωματική καθοδήγηση.

Με την παραπάνω γνωμοδότηση γίνεται εκτίμηση σχετικά με το: (1) εάν η εσκεμμένη απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων εντόμων με γονιδιωματική καθοδήγηση μπορεί να θέσει δυνητικούς νέους κινδύνους στην υγεία ανθρώπων και ζώων και στο περιβάλλον, (2) εάν προηγούμενες απαιτήσεις που τέθηκαν σε κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτίμηση επικινδυνότητας γενετικά τροποποιημένων ζώων το 2012 και 2013 είναι επαρκείς για την εκτίμηση επικινδυνότητας των γενετικά τροποποιημένων εντόμων με γονιδιωματική καθοδήγηση και (3) αν υπάρχει ανάγκη για μία ενημερωμένη κατευθυντήρια οδηγία σε σχέση με τις παραπάνω οδηγίες.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν γραπτά σχόλια μέχρι τις 17 Απριλίου 2020.

Δείτε τι σημαίνει γονιδιωματική καθοδήγηση στο παρακάτω βίντεο:

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.