Δημόσια διαβούλευση για την υγεία του εδάφους στην Ε.Ε.

Δημόσια διαβούλευση για την υγεία του εδάφους στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πιθανή θέσπιση νομοθεσίας για την υγεία του εδάφους στην Ευρώπη ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δράση για την προστασία του εδάφους αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση του εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και για το λόγο αυτό η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση εδώ