Δημόσια διαβούλευση για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις

Δημόσια διαβούλευση για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση για τις γεωγραφικές ενδείξεις η οποία θα διαρκέσει για 12 εβδομάδες.

Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως παραγωγοί, μεταποιητές, αρμόδιες αρχές, πανεπιστήμια κλπ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την απόδοση των συστημάτων και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και απλούστευσης των διαδικασιών.

Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις είναι προστατευόμενα ονόματα προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη γεωγραφική τους προέλευση. Περιλαμβάνουν τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΓΕ, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και το πόσο ισχυρή είναι η σχέση με την περιοχή προέλευσής τους.

Για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση εδώ.