Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης διατήρησης της βιοποικιλότητας

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης διατήρησης της βιοποικιλότητας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών και του περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60 Α) για την αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας γίνεται αναφορά στο Σχέδιο Δράσης το οποίο επικαιροποιείται ανά πενταετία.

Πολίτες και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου της Απόφασης, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019 ώρα: 10.00π.μ., ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Για συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση πατήστε εδώ