Δημόσια διαβούλευση για τον έλεγχο εισαγωγής επικίνδυνων φυτών στην Ε.Ε.

Δημόσια διαβούλευση για τον έλεγχο εισαγωγής επικίνδυνων φυτών στην Ε.Ε.

Την περασμένη εβδομάδα εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες της Ε.Ε. ενέκριναν κατάλογο 39 φυτών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου επειδή σχετίζονται με επικίνδυνα φυτικά παράσιτα.

Τα φυτά αυτά απαγορεύεται προσωρινά να εισαχθούν στην ΕΕ. Ωστόσο, οι εθνικοί οργανισμοί φυτοπροστασίας των τρίτων χωρών εξαγωγής μπορούν να ζητήσουν να αφαιρεθεί από τον κατάλογο ένα ή περισσότερα φυτά. Οι προσωρινές οδηγίες θα χρησιμοποιηθούν από την EFSA για την αξιολόγηση των φακέλων που υποβάλλονται για την υποστήριξη τέτοιων αιτήσεων.

Για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση των φακέλων εισαγωγής φυτών υψηλού κινδύνου στην Ε.Ε. εδώ.