Δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τη Βιολογική Παραγωγή

Δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τη Βιολογική Παραγωγή

Δημόσια διαβούλευση για τη βιολογική γεωργία έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο επίτευξης των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη διαβούλευση, η οποία πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ενός online ερωτηματολογίου, μπορούν να συμμετέχουν πολίτες και φορείς εκφράζοντας τις απόψεις τους για τη βιολογική γεωργία και πώς θα επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει έως 27/11/2020 εδώ, κατόπιν εγγραφής.