Δημοσκόπηση του ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή

Τέσσερις στους πέντε κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας μπορεί να τονώσει την οικονομία και την απασχόληση, σύμφωνα με ειδική δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την κλιματική αλλαγή που δημοσιεύτηκε.

Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από την τελευταία δημοσκόπηση του 2011, οπότε είχε συμφωνήσει το 78%.

Ανάμεσα στις χώρες όπου τα οικονομικά οφέλη της δράσης για το κλίμα και της ενεργειακής απόδοσης αναγνωρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι και κάποια από τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Σε όλα τα κράτη μέλη, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφώνησαν ήταν τουλάχιστον 65%.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι επτά στους δέκα πολίτες συμφωνούν ότι η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από χώρες εκτός της ΕΕ θα απέφερε οικονομικά οφέλη.

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

  •  Το 80 % των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας μπορεί να τονώσει την οικονομία και την απασχόληση, με το 31 % να απαντά «Συμφωνώ απόλυτα» και το 49 % «Μάλλον συμφωνώ». Τα μεγαλύτερα ποσοστά ερωτηθέντων που συμφωνούν απόλυτα σημειώνονται στην Ισπανία (52 %), στη Σουηδία (50 %), στη Μάλτα (44 %), στην Ιρλανδία και την Κύπρο (43 %) και στην Ελλάδα (42 %). Το χαμηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που απάντησαν «Συμφωνώ απόλυτα» ή «Μάλλον συμφωνώ» ήταν 65 % στην Εσθονία.
  •  Εννέα στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Η μεγάλη πλειονότητα εξ αυτών —69 %— τη χαρακτηρίζει «πολύ σοβαρό» πρόβλημα, ενώ το 21 % «αρκετά σοβαρό» πρόβλημα. Μόνο το 9 % δεν τη θεωρεί σοβαρό πρόβλημα. Σε κλίμακα από 1 (ελάχιστο) έως 10 (μέγιστο), η σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής κατατάσσεται στο 7,3. Οι αντίστοιχες βαθμολογίες για το 2011 και το 2009 ήταν, αντίστοιχα, 7,4 και 7,1.
  •  Η κλιματική αλλαγή θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα, μετά τη φτώχεια και την οικονομική κατάσταση. Το 2011 η κλιματική αλλαγή είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση, μετά τη φτώχεια, την πείνα και το νερό, αλλά μπροστά από την οικονομία. Σήμερα, οι μισοί ευρωπαίοι πολίτες (50 %) κατατάσσουν την κλιματική αλλαγή ανάμεσα στα τέσσερα σοβαρότερα προβλήματα. Η Σουηδία (39 %), η Δανία (30 %) και η Μάλτα (30 %) ήταν οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ερωτηθέντων που θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα.
  •  Το 70 % των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων θα μπορούσε να ωφελήσει οικονομικά την ΕΕ, με το 26 % να απαντά «Συμφωνώ απόλυτα» και το 44 % «Μάλλον συμφωνώ». Τα μεγαλύτερα ποσοστά ερωτηθέντων που συμφωνούν απόλυτα σημειώνονται στην Ισπανία (45 %), στην Αυστρία (40 %), στην Κύπρο (38 %), στην Ιρλανδία (37 %), στην Πορτογαλία (34 %) και στη Μάλτα (34 %).
  •  Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων υποστηρίζει την ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 92 % των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπάρξει στήριξη από τις κυβερνήσεις τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030, με λίγο περισσότερους από τους μισούς (51 %) να το χαρακτηρίζουν «πολύ σημαντικό». Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 90 % πιστεύει ότι είναι σημαντικό η κυβέρνησή τους να θέσει στόχους για τη βελτίωση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030, με το 49 % να το θεωρεί «πολύ σημαντικό».
  •  Το 50 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι έχουν αναλάβει κάποιου είδους δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο από το 53 % το 2011. Όταν, ωστόσο, τους ζητείται να επιλέξουν από έναν κατάλογο συγκεκριμένων δράσεων που έχουν αναλάβει, χωρίς να προσδιορίζεται κάποιο χρονικό διάστημα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 89 %, έναντι 85 % το 2011. Οι συνηθέστερες δράσεις είναι η μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων (69 %) και η προσπάθεια για μείωση της χρησιμοποίησης ειδών μίας χρήσης (51 %).