Διοξείδιο του άνθρακα: Η Κίνα ξεπερνά την Ευρώπη

Διοξείδιο του άνθρακα: Η Κίνα ξεπερνά την Ευρώπη

Οι κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 της Κίνας το 2013, ξεπέρασαν για πρώτη φορά την Ευρώπη. Επιπλέον, η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% της συνολικής αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών του περασμένου έτους. Ως εκ τούτου, ο στόχος περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2 βαθμούς απομακρύνεται αισθητά, προειδοποιεί έκθεση της Global Carbon Project (GCP) που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η Κίνα πιέζει εδώ και καιρό ότι πρέπει να δοθεί στο καθεστώς αναπτυσσόμενης χώρας που έχει, μεγαλύτερη ευελιξία στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών και ότι δεν πρέπει να υπάγεται σε υποχρεωτικούς παγκόσμιους στόχους για το κλίμα.

Οι βιομηχανικές χώρες είναι κυρίως υπεύθυνες για την υπερθέρμανση του πλανήτη, και θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση των εκπομπών, υποστηρίζει η ασιατική υπερδύναμη.

Συνεπώς η Κίνα ορίζει ανεξάρτητα δικούς της στόχους, όπως η μείωση 40-45% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα του ΑΕΠ από το 2020.

Παρ ‘όλα αυτά, εξακολουθεί να καταναλώνει περίπου το μισό του θερμικού άνθρακα στον κόσμο, σύμφωνα με έκθεση της Carbon Tracker. Η ίδια έκθεση διαπίστωσε ότι η καύση του άνθρακα παρέμεινε η κύρια πηγή (43%) των παγκόσμιων εκπομπών το 2013.

Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή που σημείωσε πτώση των εκπομπών το 2013. Εξέπεμψε 11% λιγότερους ρύπους στην ατμόσφαιρα από ό, τι την προηγούμενη χρονιά, αντισταθμίζοντας έτσι τις αυξήσεις σε άλλες περιοχές.

Η μείωση των εκπομπών της Ευρώπης δεν θα πρέπει να προκαλεί «χαρά», δεδομένου του ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ύφεση. Ιστορικά, οι οικονομικές κρίσεις είχαν μικρή επίδραση στις εκπομπές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. Ακόμη, το ΑΕΠ και οι τάσεις έντασης άνθρακα είναι σχετικά σταθερά με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε σταθερή αύξηση των εκπομπών.

Έτσι, οι προβλέψεις της GCP μιλούν για αύξηση 2,5% στις εκπομπές το 2014, λίγο πιο πάνω από το περσινό 2,3%, και οι σταθερές ετήσιες αυξήσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 3.2 έως 5.4 βαθμούς αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι το 2100.

Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το όριο των 2 βαθμών, όταν, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η υπερθέρμανση του πλανήτη θα προκαλούσε την πιο επικίνδυνη βλάβη στον πλανήτη.

EurActiv.gr